İDİYEP

İDİYEP (İdeal İmam Yetiştirme Programı)

Misyon;
Allah c.c. rızası, Sevgili Peygamberimizin (s.a.v) sünneti seniyyesi ışığında, kudretli ulemamızın izinde, İslami ilimlerin ihyasını gaye edinen DİDAR Derneği, milli ve manevi değerleri önceleyen bir anlayışla kurulmuştur. Tarih boyunca kudretli âlimleri yetiştiren kitapları ve programları kendis...

"Gayemiz, Hakk'a Yaratılmışların En Güzeli İnsana Hizmettir."