İDİYEP

Misyon;
Allah c.c. rızası, Sevgili Peygamberimizin (s.a.v) sünneti seniyyesi ışığında, kudretli ulemamızın izinde, İslami ilimlerin ihyasını gaye edinen DİDAR Derneği, milli ve manevi değerleri önceleyen bir anlayışla kurulmuştur. Tarih boyunca kudretli âlimleri yetiştiren kitapları ve programları kendisi için esas edinmiş, geleneğinden kopmadan geleceği inşa gayretinde olan DİDAR, İDEAL İMAM YETİŞTİRME PROGRAMI (İDİYEP); çerçevesinde toplumumuzun ihtiyaç duyduğu ve arzu ettiği imamları yetiştirme ve peygamber makâmı olan mihraba layık, mihrabın asıl sahibi Hz. Peygamberimizin (s.a.s) izinde ideâl imamlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

İdeal İmam Kimdir?
-İdeal imamdan kastımız; iyi bir hafız-ı kurra olmasıdır.
-İdeal imamdan kastımız sesiyle Kur’an-ı süsleyen, dinleyene Kur’an’ın ulviyetini hissettiren ve yaşantısıyla âdeta yaşayan Kur’an olmasıdır.
-İdeal imamdan kastımız; Arapçayı ve İngilizceyi bilen temel İslami İlimlere vakıf duruşuyla hâl ve tavrıyla bir ilim adamı ve bir gönül insanı olmasıdır

İdiyep’in İçeriği Nasıldır?
Öğrencilerin Vereceğimiz Derslerle Birlikte Kazanacakları Özellikler
-Hafızlık: Öğrencinin dinimiz İslam’ı güzel bir şekilde temsil etmesi açısından ve kitabımız Kuran-ı Kerim’deki ayetlerle zaman geçirerek hafızlık mertebesine ulaşmış olması gerekmektedir. Cemaate hitap edecek olan öğrencimizin sağlam bir hafız olması kürsü ve mihraba yakışması açısından vereceğimiz ilk husustur.
-Güçlü Hitabet: Öğrencinin ses tonu ve beden dili kelimelere ve kullandığı sözcüklere uygun bir şekilde yön vermelidir. Çoğunlukla sadece güçlü bilgiler cemaati tam olarak etkilemekte eksik kaldığı görülmektedir. Dolasıyla öğrenci bilgilerin yanı sıra muhatabını etkileyecek hitabete ve diksiyona da sahip olacaktır.
-Ses Güzelliği: Sadece güçlü hitap da yetmemektedir. Öğrenci aynı zamanda güzel bir sese de sahip olmalıdır. Ortamı ve cemaatin iç dünyasını huzura kavuşturan bir ses, bazen hitabetin en önemli unsurudur. Örnek güzel bir ses olarak Kuran-ı Kerim’in tilaveti için olmazsa olmaz bir niteliktir. Öğrencilerde var olan seslerin güzelliği üzerine çalışılacaktır. 
-Ahlak: Hitap eden kişi dinimiz İslam’ı temsil etmektedir cemaatin karşısında, hitap eden bireyin ahlak en güzel halini kendinde barındırması gerekmektedir. Amelleri ile örnek olacak ve ahlakı örnek alınacak öğrenciler bu projenin sonucunda ortaya çıkacaktır. Gayemiz insanları güzel ahlaka ve topluma kavuşturarak toplumun refahını sağlamaktır. Bunun da temeli camiler olduğuna inanmaktayız. Camilerimizi ve camide olanları ne kadar güzel ahlakla donatırsak toplum da o güzel ahlakla ışıl ışıl olacaktır.

Programın İşleyişi
İdiyep, 4 yıllık bir programdır.
-Derslerin tamamı İstanbul Beyoğlu’nda bulunan ve Eyyüp Sultan camiine nazır Elif Efendi Dergâhı’nda olacaktır.
-Bu süre içerisinde hafızlık tekrarı,tashihi huruf, dînî mûsikî , aşere-i takrib derslerinin yanında Arapça ve İngilizce eğitimi alanında uzman hocalar tarafından verilecektir. Ayrıca bu derslerin yanında Temel İslamî İlimlerden Tefsir, Hadis, Fıkıh, Kelâm, Tasavvuf, Hitabet dersleri ile DGS, DHBT ve KPSS hazırlık dersleri verilecektir.

İdiyep’e Kimler Başvurabilir?
-İdiyep’e lise mezunu, ilahiyata ön lisansa başvurmuş ve hafız olmak kaydıyla imam olmayı hedefleyen herkes başvurabilir.

 

Bu Makaleye Yapılan Yorumlar

Yorum Yazın

Gönder

"Gayemiz, Hakk'a Yaratılmışların En Güzeli İnsana Hizmettir."